Innoflamelle tunnustusta johtamiskulttuurista: ”Työntekijät ovat tärkein voimavaramme”

09.5.2022


Future Workplaces -sertifikaatti myönnetään yrityksille, joiden yrityskulttuurissa ja johtamisessa toteutuu poikkeuksellisen hyvä työntekijäymmärrys.

Innoflamelle on myönnetty Future Workplaces 2022 -sertifikaatti. Se myönnetään tutkimukseen osallistuville yrityksille, joiden johtamisessa panostetaan työntekijäymmärrykseen.

Innoflamen toimitusjohtaja Sami Savelan mukaan sertifikaatti on ennen kaikkea osoitus siitä, että Innoflamella on onnistuttu luomaan hyvä työilmapiiri.

”Se ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme tuudittautua siihen, että kaikki on kunnossa. Nyt ponnistamme entistä enemmän luodaksemme vielä nykyistäkin paremman työyhteisön.”

Sertifikaattia varten Innoflamen koko henkilöstö vastasi kyselyyn, jolla selvitettiin, mitkä ovat heille merkityksellisimmät asiat työpaikalla. Kyselyssä selvitettiin myös se, kuinka hyvin työntekijät kokevat näiden asioiden toteutuvan.

Vapaus, luottamus ja kollegat saavat kiitosta

Kyselyssä Innoflamen henkilökunta kertoi työnantajansa onnistuneen erinomaisesti seuraavassa viidessä asiassa:

  1. Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta
  2. Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti
  3. Ammattitaitoiset kollegat
  4. Työpaikan varmuus ja jatkuvuus
  5. Oikeudenmukainen ja kyvykäs esihenkilö

Esihenkilöt luottavat meihin, joten voimme tehdä itsenäisiä päätöksiä melkein kaikissa asioissa. Arvostan sitä, ettei minun tarvitse raportoida jokaisesta asiasta tai odottaa vastauksia, eräs vastannut kirjoittaa.

Johto on kehittänyt ainutlaatuisen konseptin, jolla on selkeä jatkuvuus ja joka kehittyy koko ajan eteenpäin. Luotettava johto tukee työntekijöitään kaikissa tilanteissa, kuvailee toinen.

Tunnusta saavat myös mielekkäät työtehtävät ja kehitystyö.

On hyvä olla voittajajoukkueessa mukana, tiivistää eräs vastannut.

Työntekijät ovat tärkein voimavara

Työntekijäymmärrykseen panostaminen näkyy Savelan mukaan Innoflamessa muun muassa siinä, että työntekijöiden ajatuksia ja kehitysideoita kuunnellaan aidosti.

”Teemme töitä 4–7 hengen tiimeissä. Jokaisen tiiminvetäjän vastuulla on keskustella työntekijöiden kanssa ja tuoda parannusehdotuksia johtoryhmään. On hienoa, että saamme kuulla työntekijöiden näkemyksiä eri asioihin.”

Savela muistuttaa, että työntekijät ovat Innoflamen tärkein voimavara, ja siksi henkilökuntaan panostetaan jatkossakin.

”Emme haluisi yhdenkään heistä vaihtavan meiltä pois. Toivon myös, että sertifikaatti tuo meille uusia, hyviä työntekijöitä. Ammattitaitoisista osaajista on aina pulaa.”