Panostamme ihmisten hyvinvointiin

Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin. Haluamme myös, että toimitusketjuissamme toimitaan eettisesti ja ketjuissa tavalla tai toisella työskentelevillä ihmisillä on asianmukaiset työolosuhteet.

Tavoitteemme on kasvattaa vastuullisesti tuotettujen tuotteiden määrää valikoimassamme. Haluamme olla alallamme edelläkävijä.

Työntekijät ovat tärkein voimavaramme

Innoflamelle on myönnetty Future Workplaces -sertifikaatti vuosina 2022 ja 2023. Se myönnetään tutkimukseen osallistuville yrityksille, joiden yrityskulttuurissa ja johtamisessa toteutuu poikkeuksellisen hyvä työntekijäymmärrys.

Sertifikaattia varten Innoflamen koko henkilöstö vastaa kyselyyn, jolla selvitetään, mitkä ovat heille merkityksellisimmät asiat työpaikalla. Vuonna 2023 viiden kärki kuului seuraavasti:

Työpaikan vahva yhteishenki
Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta
Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti
Ammattitaitoiset kollegat
Oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut

Vaadimme sosiaalista vastuullisuutta myös tavarantoimittajilta

Innoflame tekee yhteistyötä vain sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka täyttävät tietyt vastuullisuuteen liittyvät kriteerit.  Edellytämme tavarantoimittajilta luonnollisesti lakien ja asetusten noudattamista. Sen lisäksi edellytämme kuitenkin myös muunlaista vastuullista toimintaa.

Ihmiset

Innoflame vaatii tavarantoimittajilta ihmisoikeuksien kunnioittamista. Toimittajan on muun muassa sitouduttava ihmiskaupan kieltäviin säädöksiin, varmistettava että lapsityövoimaa ei käytetä, kohdeltava ihmisiä kunnioittavalla tavalla, arvostettava moninaisuutta, edistettävä kaikkien ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia sekä vaalittava osallistavaa ja eettistä yrityskulttuuria.

Työntekijöille ja työnhakijoille on tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet työntekoon ilman syrjintää. Lisäksi työntekijöille on tarjottava työympäristö, jossa ei ole fyysistä, psykologista tai sanallista häirintää tai muutakaan loukkaavaa käytöstä.

Palkkaus

Tavarantoimittajan tulee maksaa työntekijöilleen vähintään paikallisen lainsäädännön edellyttämää minimipalkkaa ja tarjottava heille laissa säädetyt edut. Säännöllisen työajan palkan lisäksi työntekijöille on maksettava ylitöistä laissa määritelty korvaus.

Sosiaalinen vuoropuhelu

Toimittajan on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta kokoontua vapaasti ja keskustella johdon kanssa työoloista avoimesti ilman häirinnän, painostuksen, rangaistuksen tai häiritsemisen pelkoa.

Työntekijöillä tulee olla oikeus liittyä tai olla liittymättä haluamaansa yhdistykseen.

Terveys ja turvallisuus

Tavarantoimittajan tulee suojella työntekijöidensä, alihankkijoidensa, vierailijoidensa ja muiden niiden toiminnan vaikutuksen alaisiksi joutuvien henkilöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Muuta

Lisäksi Innoflame edellyttää tavarantoimittajilta tiettyjä toimenpiteitä liittyen muun muassa tietojen suojaamiseen ja säilyttämiseen, kansainvälisen kaupan säädöksiin sekä korruptionvastaisuuteen.

Valikoimastamme löydät kaikki merkittävät kotimaiset ja kansainväliset brändit sekä aineettomat lahjat.

Ota yhteyttä

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt Tietosuojaselosteemme