Veikkaus

Att skapa ett nätverk av partner som passar in i företagets varumärkesvärderingar

Hur hittar man de bästa lokala och ekologiska leverantörerna av PR-gåvor?

Nya Veikkaus är en ansvarsfull finländsk arbetsgivare och partner. Företaget vill inte bara vara världens bästa välgörare, utan också en källa till stolthet hos finländarna. För att uppnå detta måste företagets mission och värderingar lyftas fram i allt man gör, inklusive reklamgåvor. Detta innebär att Veikkaus profilprodukter antingen ska vara tillverkade i Finland eller köpas in hos finländska företag. Ifall detta inte är möjligt måste gåvorna åtminstone vara ekologiskt producerade.

Innoflame hjälper Veikkaus att leva upp till dessa krävande specifikationer. Tack vare företagets breda erfarenhet och omfattande kontaktnätverk kan Innoflame välja precis rätt leverantörer för Veikkaus behov. Dessutom tar Innoflame hand om profileringen av gåvorna exakt enligt Veikkaus riktlinjer.

"Innoflame har varit en mycket proaktiv och kreativ partner."

”Innoflame har varit en mycket proaktiv och kreativ partner. De har hjälpt oss hitta nya leverantörer som lever upp till våra krav”, säger Veikkaus varumärkeschef Ari Tuuli. Han berömmer även Innoflames flexibilitet i utvecklingen av gemensamma processer.

Veikkaus är en pålitlig och ansvarsfull finländsk tillhandahållare av spelunderhållning

Veikkaus är en pålitlig och ansvarsfull finländsk tillhandahållare av spelunderhållning. Hela Veikkaus omsättning från spel, cirka en miljard euro om året, används till förmån för det finska samhället. Nya Veikkaus inledde sin verksamhet i början av 2017, då Fintoto, Penningautomatföreningen RAY och tidigare Veikkaus fusionerades till ett företag.

www.veikkaus.fi