Innoflame on hiilineutraali yritys

Olemme selvittäneet toimintamme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vuodelta 2020 ja 2021 yhteistyössä Nordic Offset Oy:n kanssa. Laskenta on toteutettu kansainvälisen kasvihuonekaasupäästöjen protokollan mukaisesti, ja siinä on huomioitu muun muassa energiankulutus, logistiikka, materiaalihankinnat ja jätteiden käsittely.

Kompensoimme oman toimintamme tuottamat päästöt. Lisäksi kompensoimme oman KAJO-tuotemerkkimme päästöt valmistuksessa käytettävien materiaalihankintojen ja kuljetusmatkojen perusteella. Päästökompensoinnin toteuttaa Nordic Offset Oy hankkimalla päästövähennysyksiköitä kahdesta kohteesta:

Gold Standard -sertifioitu metsityshanke Etiopiassa
Puro.earthin sertifioima hiilensidonta puutalorakentamiseen Suomessa

Olemme sitoutuneet vähentämään ilmastovaikutustamme. Vuoden 2020 laskentatuloksien pohjalta suunnittelemme päästöjen vähentämistoimenpiteet ja toteutamme laskennan vuosittain.

Meillä on kattava ympäristöohjelma

Arvioimme vuosittain ympäristönäkökulmia ja niiden vaikutuksia ympäristölle, yrityksellemme, asiakkaillemme sekä sidosryhmillemme. Asetamme jokaiselle kohdalle tavoitteet ja valitsemme näkökohdan merkittävyyden pohjalta 5–7 tärkeintä kohtaa, joissa haluamme parantaa.

Panostamme toimitusketjun ympäristöystävällisyyteen. Tuotteiden raaka-ainevalinnat ja ympäristöystävällisyys ohjaavat valintojamme. Emme koskaan merkkaa tai kuljeta ylimääräistä tavaraa. Asiakkaan ei tarvitse tilata meiltä 50 T-paitaa, jos tarve on vain viidelle kappaleelle.

Kiinnitämme huomiota myös muun muassa hävikin vähentämiseen, painomenetelmien ympäristöystävällisyyteen, uuteen konekantaan ja ympäristösertifiointeihin.

Vaadimme ympäristötoimia myös tavarantoimittajilta

Innoflame on laatinut alihankkijoiden kanssa toimittajasopimukset, joissa vaadimme heiltä samanlaisia laatukriteereitä kuin omalta ympäristöohjelmaltamme. Odotamme toimittajan toimivan tavalla, jolla se voi aktiivisesti hallita riskejä, säästää luonnonvaroja ja suojella ympäristöä niissä yhteisöissä, joissa se harjoittaa liiketoimintaa.

Valikoimastamme löydät kaikki merkittävät kotimaiset ja kansainväliset brändit sekä aineettomat lahjat.

Ota yhteyttä

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt Tietosuojaselosteemme